Fikrinizi “Ben” Demeden İfade Etmenin En İyi Yolları

'I' (ben) zamirini kullanmadan 'I think' diyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunu yaparak, aslında daha objektif ve profesyonel görünebilirsiniz.

Bu nedenle, bugün tam olarak bunu yapan beş ifade sunuyoruz.

1. It seems …

Birini arar ve arama sırasında bağlantıda kopukluklar yaşamaya başlarsanız şunları söyleyebilirsiniz:

 • Sorry, but it seems that my line is breaking up.

Bu ifade "Gördüğüm kadarıyla bağlantı kopuyor" anlamına geliyor. İşte IELTS (teste hazırlık) derslerimizden bir başka örnek:

“It seems probable” bu diyalogda “Gördüğüm kadarıyla bu mümkün” anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi, “It seems (that) + [cümle]” veya “It seems + [sıfat]” gibi bir kullanım yapabilirsiniz.

İngilizce konuşulan altı ülkede çevrimiçi olarak kullanılan bir İngilizce kitaplığına göre, "it seems" ifadesinin ardından en yaygın sıfatlar şunlardır:

 1. likely
 2. unlikely
 3. clear
 4. obvious
 5. reasonable
 6. odd
 7. impossible
 8. strange
 9. logical
 10. appropriate

Gerçek e-postalarda kullanılan “it seems + [adjective]” ile ilgili bazı örnekler:

 • It seems unlikely that there is any link to government agencies.
  Devlet kurumlarıyla herhangi bir bağlantı olması olası görünmüyor.
 • It seems clear that it is in Enron's best interest to make those slight changes.
  Bu küçük değişiklikleri yapmanın Enron'un çıkarına olduğu açık görünüyor.
 • It seems impossible, but it's not!
  İmkansız görünüyor, ama değil!

“It seems” ifadesine ek olarak, insanların biraz daha resmi olan “it appears”, “It seems to me,” veya basitçe “seems” dediğini de duyabilirsiniz.

2. It sounds …

“It sounds” (kulağa geliyor), “it seems” gibidir ve çoğu durumda birbirinin yerine kullanılabilir. Gözlemler hakkında “it seems” yaygın olarak kullanılsa da, "it sounds" daha çok okuduğunuz veya duyduğunuz şeylerle ilgili gözlemlerle sınırlıdır. 

Örneğin, yeni bir oyundan bahsettiğinizi varsayalım. Söyleyebilirsin:

 • A friend told me about this game. It sounds fun!
  Bir arkadaşım bana bu oyundan bahsetmişti. Kulağa eğlenceli geliyor!
 • A friend told me about this game. It seems fun!
  Bir arkadaşım bana bu oyundan bahsetmişti. Eğlenceli görünüyor!

Ancak, insanların oyunu nasıl oynadığını doğrudan görseydiniz, “It sounds fun” değil, “It seems fun” derdiniz.

Diğer bir fark ise, “it sounds” ifadesinin “it sounds great!” gibi kısa sıfatlarla daha sık kullanılmasıdır. İşte en sık kullanılan sıfatlar:

 1. simple 
 2. crazy 
 3. better 
 4. silly 
 5. weird 
 6. amazing 
 7. obvious
 8. strange 
 9. easy 
 10. awesome

3. Judging from …

“Judging from” (... bakılırsa) ifadesi gözlemlerinizin temelini paylaşmak istiyorsanız kullanılabilir. Örneğin, tarih hakkında bir yorum yapmak istiyorsanız, muhtemelen aşağıdaki videodaki kadın gibi eski metinlere veya sanat eserlerine güvenmek zorunda kalacaksınız.

İşte birkaç örnek daha: 

 • Judging from your Facebook posts, it seems like you had some fun in China!
  Facebook gönderilerinize bakılırsa, Çin'de biraz eğlenmişsiniz gibi görünüyor!
 • Judging from the look on her face, I knew that Sally didn’t like the pasta I made her.
  Yüzündeki ifadeye bakılırsa, Sally'nin ona yaptığım makarnayı sevmediğini biliyordum.
 • Judging from the questions he asked, he doesn’t seem to know anything about programming.
  Sorduğu sorulara bakılırsa, programlama hakkında hiçbir şey bilmiyor gibi görünüyor.

4. Perhaps

Muhtemelen 'perhaps' (belki) ifadesinin 'maybe' demenin başka bir yolu olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Ama bir cümlenin başında daha yumuşak bir 'i think' ifadesi olarak kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Genellikle bir şeyin nedenlerini belirtmek için kullanılır. İşte bir örnek:

Nedenler önermeye ek olarak, 'perhaps' ifadesini ‘I think (it’s possible that)’ şeklinde kullanabilirsiniz.

 • Perhaps it would be better if you got another job.
  Belki başka bir işin olsa daha iyi olurdu.
 • Perhaps the best solution is to use their strategy against them.
  Belki de en iyi çözüm, stratejilerini onlara karşı kullanmaktır.

5. It might/could be that 

“I think it’s possible that” demenin bir başka yolu da “it might be that” veya “it could be that” demek olabilir. Bu ifadeler genellikle biraz karmaşık olan bir şeyin nedenlerini önermek için kullanılır.

Örneğin, telefonunuz aniden çalışmayı durdurursa birisi şunu söyleyebilir:

 • It might be that it’s low on battery.
  Pil seviyesi düşük olabilir.
 • It could be that it’s old. You’ve been using it for six years already!
  Eski olduğu için olabilir. Zaten altı yıldır kullanıyorsun!

Veya bir arkadaşınız son zamanlarda kendini kötü hissediyorsa, başka bir arkadaşınıza aşağıdakileri söyleyebilirsiniz.

 • It could be that he’s burnt out from work.
  İşten bunalmış olabilir.
 • It might be that he’s still recovering from his breakup.
  Belki de hala ayrılık acısı çekiyor olabilir.

Ve burada histeri üzerine bir tartışma var. Bir psikiyatristin bugünlerde histerinin neden bu kadar yaygın olmadığını açıklamak için 'it might be that' ifadesini nasıl kullandığını duyuyor olacaksınız.

Hadi Pratik Yapalım

Bu blog gönderisine olan ilginize bakılırsa, muhtemelen İngilizce konuşma becerilerinizi geliştirmek istiyorsunuz. Bu durumda, eğitmenlerimizden biriyle ücretsiz bir online İngilizce dersi ayırtın.

Ücretsiz haber ve tartışma materyallerimizi kullanarak bir ders ayırttığınızdan emin olun. Bu gönderideki ifadeleri kullanmak için birçok fırsatınız olacak!