"How far" ve "How Long": Farkı Nedir?

Bugün size "How far" ve "How long" ifadelerinin anlam ve gramer açısından ne kadar farklı olduğunu göstereceğiz.

Anlamdaki Farklılıklar

1. Fiziksel bir uzunluğu sormak için “how long” kullanırız.

Bir şeylerin uzunluğunu sormak için "How long" kullanılır.

 • How long is the rope?
  (Halat ne kadar uzun?)
  It's three meters long.
  (Üç metre uzunluğunda.)
 • How long is a marathon?
  (Bir maraton ne kadar uzun?)
  Marathons are 26 miles long.
  (Maratonlar 26 mil uzunluğundadır.)

2. Ayrıca zamanın uzunluğunu sormak için “how long” kullanırız.

"How long", zamanın uzunluğunu sormak için de kullanılır.

 • How long is the train ride?
  (Tren yolculuğu ne kadar sürüyor?)
  An hour and a half.
  (Bir buçuk saat.)
 • How long will you stay in Thailand?
  (Tayland'da ne kadar kalacaksınız?)
  Five days.
  (Beş gün.)
 • How long did you wait?
  (Ne kadar bekledin?)
  Just five minutes.
  (Sadece beş dakika.)

3. Mesafeyi sormak için “how far” kullanırız.

İnsanlar mesafeyi sormak için "how far" kullanırlar.

 • How far do you jog every morning?
  (Her sabah ne kadar koşarsın?)
  About five miles.
  (Yaklaşık beş mil.)
 • How far can you kick a football?
  (Bir futbol topunu ne kadar uzağa vurabilirsin?)
  My record is 40 meters.
  (Rekorum 40 metre.)

"How far" sorularına mesafe veya insanlara mesafe hakkında fikir veren bir bilgi parçası ile cevap verebilirsiniz.

 • How far are we from the nearest hospital?
  (En yakın hastaneden ne kadar uzaktayız?)
  About two kilometers away. / A 10-minute drive away.
  (Yaklaşık iki kilometre uzaklıkta. / Arabayla 10 dakika uzaklıktadır.)
 • How far is it to the peak of the mountain?
  (Dağın zirvesine ne kadar var?)
  We're just 500 meters away. / We're halfway there.
  (Sadece 500 metre uzaktayız. / Yolun yarısındayız.)

Gramerdeki Farklılıklar

1. "How far is it ... ?"

Pek çok "How far" sorusunun "How far is it" ile başladığını fark etmiş olabilirsiniz. Bazen "it" daha önce bahsedilen bir yeri ifade eder. Örneğin, birisi "Did you just come from school? How far is it from here?" derse, "it" okulunuzu ifade eder.

Ancak çoğu zaman "it" is an boş (bir şey belirtmeyen)"it" olarak kullanılır.

 • How far is it to the nearest hospital? [= How far is the nearest hospital?]
  (En yakın hastaneye ne kadar uzaklıkta?)
 • How far is it from here to there? [= What's the distance from here to there?]
  (Buradan oraya ne kadar uzak?)

Bu sorularda "it" hiçbir şeye atıfta bulunmaz ve yalnızca gramer nedenleriyle kullanılır. Örneğin, "How far from here to there?" Cümlenin öznesi olmadığı için gramer açısından yanlış olur. Bu yüzden ana dili İngilizce olan kişiler boş bir kelime ekler: "How far is it from here to there?"

2. "How long does it take ... ?"

İnsanlar ayrıca "how long" ifadesini boş "it" ile ancak yalnızca bir şeyi yapmak için gereken süreyi sorduklarında kullanırlar.

 • How long does it take to get to work every day?
  (Her gün işe gitmek ne kadar sürer?)
  It takes about 30 minutes by train.
  (Trenle yaklaşık 30 dakika sürer.)
 • How long did it take for you to run your marathon?
  (Maratonunuzu koşmanız ne kadar sürdü?)
  It took me over five hours.
  (Beş saatten fazla sürdü.)

Buradaki "take", "take (zaman)" fiilidir. Yani "How long does it take to" ifadesini duyduğunuzda, kişinin mesafeyi değil zamanı sorduğunu bilirsiniz!

Senin sıran!

Pratik yapma zamanı! Aşağıdakileri doğru ifadeyle doldurun: "How far" veya "How long."

 1. _____ is it to the nearest hospital?
  20 minutes by bus.
 2. _____ does it take to walk there?
  About 10 minutes.
 3. _____ can you keep food in the freezer?
  It depends, but usually months.
 4. _____ is it to Mars?
  About 225 million kilometers.
 5. _____ was Mark out sick?
  He was out for a week.
 6. _____ have you two been dating?
  We've been dating since uni.
 7. _____ can you jump?
  My record is two meters.
 8. _____ can you hold your breath?
  Two minutes.
 9. _____ do you live from here?
  A 40-minute drive.
 10. _____ have you been living in Canada?
  I've been here for nearly 50 years.

Cevapları bilmek ister misin? Engoo'da bir İngilizce eğitmenine sorun! Engoo'da gramer ve konuşma becerilerinizi 7/24 geliştirmenize yardımcı olabilecek binlerce profesyonel eğitmenimiz var. Buradan katılın.