İş İngilizcesinde Kullanılan 5 Yarış Terimi

İş dünyası hız odaklı. Doğal olarak, iş adamlarının kullandığı birçok ifade, özellikle koşu ve at yarışı olmak üzere rekabetçi sporlardan gelmektedir. İşte bu iki sporla ilgili en popüler beş terim.

1. Head start (n.)

Bir "head start", "bir yarışa veya yarışmaya diğerlerinden önce başlama avantajı" anlamına gelir. Önde başlayan biri yarışa herkesten önce başlar. Örneğin, diğer insanlardan beş saniye önce bir yarışa başlarsanız, "five-second head start" olur.

İş dünyasında, bir şirketin belirli bir pazara rakiplerinden daha önce girdiğinde "bir başlangıç" yaptığını sık sık söyleriz.

 • Yahoo had a head start in the search engine industry, but now more people use Google.
  (Yahoo, arama motoru endüstrisinde önde başladı, ancak artık daha fazla insan Google'ı kullanıyor.)
 • Many companies are rushing to get a head start on advertising in the metaverse.
  (Birçok şirket, metaverse alanında reklam vermeye önde başlamak için acele ediyor.)
 • Working with local influencers gave the cosmetics company a head start in the Chinese market.
  (Yerel influencerlarla çalışmak, kozmetik şirketine Çin pazarında önde başlattı.)

İnsanların kariyerleri hakkında konuşmak için "head start" kelimesini de kullanırız.

 • Renu got a head start in the art industry when she interned at art galleries in university.
  (Renu, üniversitede sanat galerilerinde staj yaptığında sanat endüstrisinde bir adım önde başladı.)
 • Alex's language skills gave him a head start in international law.
  (Alex'in dil becerileri onun uluslararası hukukta bir adım önde başlamasını sağladı.)

2. From scratch (adv.)

"From stratch", "baştan" veya "hiçlikten" anlamına gelir. Buradaki "Scratch", bir yarışın başlangıç noktasını işaretlemek için yere çizilen çizgiyi ifade eder. Yani bir şeye "from strach" olarak başlarsanız, "en baştan" başlarsınız.

Çoğu zaman, "from scratch" ifadesini "start" veya "build" fiilleriyle kullanırız.

 • She started three companies from scratch. [= She didn't take over existing companies. She built them herself.]
  (Sıfırdan üç şirket kurdu.) [= Mevcut şirketleri devralmadı. Onları kendisi inşa etti.]
 • This video game was built from scratch. [= The game developers made all the graphics themselves.]
  (Bu video oyunu sıfırdan inşa edildi.) [= Oyun geliştiricileri tüm grafikleri kendileri yaptı.]

Ayrıca diğer ilgili fiillerle birlikte kullanılan "from stratch" ifadesini de göreceksiniz.

 • Most innovations don't involve inventing something from scratch.
  (Çoğu yenilik, sıfırdan bir şey icat etmeyi içermez.)
 • As part of its rebranding efforts, the company plans to redesign its website from scratch.
  (Yeniden markalaşma çabalarının bir parçası olarak şirket, web sitesini sıfırdan yeniden tasarlamayı planlıyor.)

3. Hurdle (n.)

"Hurdle" (engel), bir yarışta üzerinden atlanması gereken bir nesnedir.

Koşu ve yarış dışında, "hurdle" kelimesini yolumuza çıkan bir şey hakkında konuşmak için kullanırız: yani bir hedefe ulaşmak için üstesinden gelmemiz gereken bir sorun veya zorluk.

 • Getting approval from the CEO is our last hurdle before we can start the project.
  (CEO'dan onay almak, projeye başlamadan önceki son engelimiz.)
 • The company faces many hurdles to growing its revenue.
  (Şirket, gelirini artırmak için birçok engelle karşı karşıya.)
 • There are many legal hurdles to getting a drug approved by the government.
  (Hükümet tarafından onaylanan bir ilacı almanın birçok yasal engeli var.)

Birisi bir engelle başarıyla başa çıktığında, onu "clear" veya "overcome" yaptığını söyleriz.

 • Getting investment was the first hurdle we needed to clear as a start-up.
  (Başlangıç olarak aşmamız (temizlememiz) gereken ilk engel yatırım almaktı.)
 • The company will need to overcome a few hurdles before it can successfully rebrand itself.
  (Şirketin başarılı bir şekilde yeniden markalaşmadan önce birkaç engeli aşması gerekecek.)

4. Across the board (adv., adj.)

"Across the board", "bir gruptaki herkesi veya her şeyi etkileyen" anlamına gelir. Terim, at yarışı bahislerinden gelir. Normalde insanlar farklı atlara bahis oynarlar. Örneğin:

 • A Atı birinciliği kazanacak.
 • B Atı ikinci sırayı alacak.
 • C Atı üçüncü sırayı alacak.

Ancak "across-the-board" bir bahiste, birisi aynı ata birinci, ikinci ve üçüncü sıra için bahis oynar.

At yarışı dışında, "across the board", bir grubun tüm üyelerinin bazı değişikliklerden etkilendiğini söylemek için kullanılır.

 • With inflation at an all-time high, costs are rising across the board. [= The cost of everything is rising.]
  (Enflasyonun tüm zamanların en yüksek seviyesinde olmasıyla birlikte geniş kapsamlı maliyetler de artıyor.) [= Her şeyin maliyeti artıyor.]
 • Petrol fiyatları ne zaman düşse, petrol endüstrisi genel kapsamlı işleri keser. [= Sektörün her alanında iş kesilmeleri oluyor.]

Bu ifade aynı zamanda genellikle bir sıfat olarak da kullanılır. Bu durumda, genellikle her kelimenin arasına kısa çizgi koyarız: "across-the-board".

 • The company decided to make across-the-board pay cuts. [= The company cut everyone's pay.]
  (Şirket, genel ücret kesintileri yapmaya karar verdi.) [= Şirket herkesin maaşını kesti.]
 • Investors were pleased with the company's across-the-board growth. [= The company grew in all ways.]
  (Yatırımcılar, şirketin kapsamlı büyümesinden memnun kaldılar.) [= Şirket her yönden büyüdü.]

5. Race to the bottom (n.)

"Race to the bottom", işletmelerin en fazla maliyeti kimin düşürebileceğini görmeye çalıştıkları sağlıksız rekabeti ifade eder. Bu ifadeyi, katılan herkesi inciten rekabeti tanımlamak için kullanıyoruz.

Örneğin, Restoran A ve B'nin rakip olduğunu varsayalım. Dibe doğru bir yarış şöyle görünebilir:

 • Restoran A, yemeklerinde daha ucuz malzemeler kullanarak fiyatlarını düşürür.
 • Restoran B, daha da ucuz malzemeler kullanarak ve bazı garsonları ateşleyerek yanıt verir.
 • Restoran A, fiyatlarını daha da düşürmek için bazı mutfak personelini işten çıkarır.

Bu devam ederse, her iki restoran da kalan personelini fazla çalıştıracak ve belki de bazı iş kazalarına neden olacaktır. Yemeklerinin ve hizmetlerinin kalitesi de düşecek ve bu da müşterilerini kaybetmelerine yol açacaktır. Sonuç olarak her iki restoran da kapanabilir. Bu, klasik bir "race to the bottom" örneğidir.

 • We need to end this race to the bottom and adopt more sustainable business practices.
  (Bu dibe doğru yarışı bitirmemiz ve daha sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsememiz gerekiyor.)
 • The rivalry between taxi-hailing apps has started a race to the bottom, and it's hurting taxi drivers the most.
  (Taksi çağırma uygulamaları arasındaki rekabet dibe doğru bir yarış başlattı ve en çok taksi şoförlerine zarar veriyor.)
 • Instead of joining the race to the bottom, we should focus on bringing more value to our clients.
  (Dibe doğru yarışa katılmak yerine, müşterilerimize daha fazla değer katmaya odaklanmalıyız.)

İş İngilizcenizi geliştirmek mi istiyorsunuz?

İngilizce e-posta yazmak veya bir iş görüşmesi için pratik yapmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Engoo yardımcı olabilir.

Engoo'da birçok İş İngilizcesi dersleri ve iş haberleri yazılarımız bulunmakta. Ayrıca, farklı iş alanlarında (ör. muhasebe, pazarlama, finans, operasyonlar vb.) deneyime sahip 10.000'den fazla profesyonel İngilizce eğitmenimiz bulunmakta, bu sebeple ihtiyacınız olan yardımı kesinlikle alacaksınız. Bugün Engoo'ya katılın!