Engoo Blog Eğitim

IELTS Konuşma Sınavında 'Dil Bilgisi Aralığı ve Doğruluk' Ne Anlama Gelir?

IELTS Konuşma Sınavında 'Dil Bilgisi Aralığı ve Doğruluk' Ne Anlama Gelir?

Dilbilgisi, IELTS de dahil olmak üzere herhangi bir standart testte başarılı olmak için önemlidir. Aslında dilbilgisi veya IELTS'in "gramer aralığı ve doğruluğu" dediği şey, IELTS Speaking Testindeki toplam puanınızın %25'ini oluşturur!

Bugün, gramer aralığı ve doğruluğun ne anlama geldiğini açıklayacağız ve bu kategoride iyi bir puan almak için en iyi ipuçlarımızı paylaşacağız.

IELTS’in “gramer aralığı ve doğruluğu” ne anlama gelir

"Gramer aralığını ve doğruluğunu" daha iyi anlamak için, bu terimi bölüm bölüm ele alalım.

Gramer (dilbilgisi) aralığı

"Dilbilgisi aralığı", kendinizi ifade etmek için ne kadar dilbilgisi kullanabildiğinizi ölçer. Örneğin:

 • Cümlelerinizde sadece şimdiki zamanı mı kullanıyorsunuz yoksa geçmiş ve gelecek zamana ek olarak mı kullanıyorsunuz? Gelecek şimdiki zamanı kullanabiliyor musunuz? Peki ya sürekli ve geçmiş fiil biçimleri?
 • Sadece kısa, basit cümlelerle mi konuşuyorsunuz? Yoksa uzun, karmaşık cümleler de kullanıyor musunuz?
 • Yalnızca etken çatı mı kullanıyorsunuz? Yoksa etken ve edilgen çatı karışımını mı kullanıyorsunuz?
 • "Should", "might" veya "have to" gibi çeşitli yardımcı fiilleri kullanabiliyor musunuz? Yoksa sadece "can" ve "need to" mu kullanıyorsunuz?

Sınav görevlilerinin farklı seviyelerde veya "bant puanlarında" ne beklediğini görmek için IELTS'in herkese açık puanlama kılavuzundan birkaç örneğe göz atalım. IELTS web sitesinde açıklandığı gibi "IELTS sonuçları ... 1'den (en düşük) 9'a (en yüksek) kadar bir ölçekte grup puanları olarak rapor edilir."

Bant puanıIELTS ne diyorNe anlama geliyor
3"temel cümle biçimlerini dener, ancak sınırlı başarı ile veya görünüşte ezberlenmiş ifadelere dayanır"Temel cümleler kurmakta zorlanıyorsunuz. Veya ağırlıklı olarak daha önce ezberlediğiniz cümleleri kullanıyorsunuz.
5"sınırlı sayıda daha karmaşık yapılar kullanır, ancak bunlar genellikle hatalar içerir ve bazı anlama sorunlarına neden olabilir"Karmaşık cümlelerle konuşmaya çalışıyorsunuz ama hatalar yapıyorsunuz, bu da sınav görevlisinin ne dediğinizi anlamasını zorlaştırıyor.
7"biraz esnekliğe sahip bir dizi karmaşık yapı kullanır"Pek çok türde karmaşık cümleyi çok fazla zorlanmadan kullanabilirsiniz.
9"doğal ve uygun bir şekilde tüm yapıları kullanır"Çok çeşitli dilbilgisi kullanmakta rahatsınız ve bunları ne zaman ve nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz.

Gramer (dilbilgisi) doğruluğu

"Dilbilgisi doğruluğu", dilbilgisini doğru kullanıp kullanamadığınızı ifade eder. Doğruluğunuz iki ana faktöre göre derecelendirir.

 1. Ne sıklıkla hata yapıyorsun
 2. Hatalarınız ne kadar ciddi – Bunlar anadili İngilizce olanların da yaptığı küçük hatalar mı? Yoksa anlamayı zorlaştıran büyük hatalar mı?

Gittikçe daha az gramer hatası yaptıkça ve bu hatalar giderek daha az ciddi hale geldikçe, puanınız yükselir.

Size IELTS puanının ne aradığı hakkında daha net bir fikir vermek için, halka açık puanlama kılavuzunun birkaç farklı grup puanındaki dilbilgisi doğruluğu hakkında söylediklerini burada bulabilirsiniz.

Bant PuanıIELTS ne diyorNe anlama geliyor
3"ezberlenen ifadeler dışında çok sayıda hata yapar"Sınavdan önce ezberlediğiniz kalıpların ve cümlelerin ötesine geçmeye çalıştığınızda dilbilgisi hataları yaparsınız.
5"makul doğrulukla temel cümle biçimleri üretir"Çok fazla hata yapmadan basit cümleler söyleyebilirsiniz.
7"bazı gramer hataları devam etse de sık sık hatasız cümleler üretiyor"Cümlelerinizin çoğu dilbilgisi açısından doğru. Hala bazı hatalar yapıyorsun ama çok değil.
8"Yalnızca çok nadiren uygunsuzluklar veya temel/sistematik olmayan hatalar içeren hatasız cümlelerin çoğunu üretir"Cümlelerinizin çoğu dilbilgisi açısından doğru. Söylemeye çalıştığınız şey için her zaman en uygun dilbilgisini kullanmıyorsunuz ama en azından sürekli olarak aynı hataları yapmıyorsunuz.
9"anadili ingilizce olanlarında yaptığı sürçmeler dışında sürekli olarak doğru yapılar üretir"Yaptığınız tek hata, anadili İngilizce olanların da yaptığı hatalardır.

Kılavuzda birkaç tür hatadan söz edildiğine dikkat edin: sistematik hatalar, temel hatalar ve sürçmeler. Bunların ne anlama geldiğine daha sonra değineceğiz, böylece ne tür hatalardan kaçınmanız gerektiğini daha iyi anlayabileceksiniz.

İyi bir puan nasıl alınır

1. İpucu: Önce anlama sorunlarına neden olan hataları düzeltin

IELTS'in amacı İngilizce'de ne kadar iyi iletişim kurabildiğinizi görmek olduğundan, anlama sorunlarına neden olan gramer hataları size en çok puanı kaybettirecektir. Bunlar, sınav görevlisinin ne dediğinizi anlamasını zorlaştıran hatalardır.

4-6 bantlarının açıklamalarında bu tür bir hatadan bahsedildiğini göreceksiniz:

Bant puanıIELTS ne diyor?
4"hatalar ... yanlış anlaşılmaya yol açabilir"
5"daha karmaşık yapılar ... genellikle hatalar içerir ve bazı anlama sorunlarına neden olabilir"
6"karmaşık yapılarda sık sık hata yapabilir, ancak bunlar nadiren anlama sorunlarına neden olur"

Bu nedenle, 6 veya daha yüksek bir grup puanı istiyorsanız, anlama sorunlarına neden olan gramer hatalarından kaçınmak isteyeceksiniz.

Bu tür hataların yanlış cümle yapısı ve kelime sırasını içermesi daha olasıdır. Örneğin, "I gave book him" ("I gave him a book" yerine) veya "It is thirty students" ("There are thirty students" yerine) gibi ifadelerin anlaşılması baya zor olabilir.

Zamirleri yanlış kullanmak gibi bazı küçük gramer hataları da anlamanızı zorlaştırabilir. Örneğin, "I gave he book" ifadesi "I gave book him" ifadesi kadar anlaması zor bir ifadedir.

Bu nedenle, temel gramerinizi, cümle yapılarınızı ve kelime sıranızı bildiğinizden emin olun. İşte başlaman için bazı gramer dersleri:

IELTS'e girseniz de girmeseniz de İngilizce iletişimin yapı taşları olduklarından, bu derslerde ele alınan dil bilgisine hakim olduğunuzdan emin olun. Bunları yazma egzersizlerinde kullanma alıştırması yapın, okuma parçalarında arayın ve konuşmalarda kullanmayı deneyin.

2. İpucu: Sistematik hataları düzeltin

Anlama sorunlarına neden olan hataları düzelttikten sonra sistematik hatalarınızı düzeltmeye çalışın.

Sistematik hatalar, tekrar tekrar yaptığınız hatalardır. Örneğin, "embarrassed" ve "embarrassing" yada "amazed" ve "amazing gibi kelimeleri karıştırmaya devam ederseniz, sınav görevlisi bunu sistematik bir hata olarak görebilir ve arkasındaki dil bilgisini anlamadığınızı varsayabilir.

Bunun puanınız üzerinde "sistematik olmayan hatalardan" veya bir defaya mahsus hatalardan daha büyük bir etkisi olacaktır. Örneğin, bir ismi çoğul hale getirmeyi unuttuğunuzu (ör. "There were three dog") veya bir nesneyi yanlış kullandığınızı (ör. "I like dogs" yerine "I like the dogs" diyerek) varsayalım.

Bu hataların her birini yalnızca bir kez yaparsanız, sınav görevlisi dilbilgisinin bazı yönlerini anlamadığınızı varsaymak yerine bu hataları stres veya diğer faktörlerin bir sonucu olarak yaptığınızı düşünebilir.

Hangi sistematik hataları yaptığınızı anlamak zor olduğundan, profesyonel bir İngilizce eğitmeninden ders almanızı öneririz. Örneğin, Engoo'da eğitmenlerimiz, öğrencilerin en yaygın dilbilgisi hatalarına odaklanmak üzere eğitilmiştir ve aynı hatayı tekrar tekrar yapmaya devam ederseniz sizi bilgilendirebilirler.

Başvuru için, puanlama kılavuzunda belirtilen diğer hata türleri burada verilmiştir. Sistematik hatalarınızı düzeltebiliyorsanız, temel hataları da düzeltmeyi deneyebilirsiniz.

 • Temel hatalar: Bunlar, öğrencilerin her seviyede yaptığı, sayılamayan nesneleri çoğul yapmak gibi (örneğin "hairs," "furnitures") veya üçüncü tekil şahıs fiillerinin sonunda -S eklemeyi unutmak gibi (örneğin "He walk a lot") küçük hatalardır.
 • Sürçmeler: Bunlar eğitimli anadili İngilizce olanların da yaptığı gramer hatalarıdır. Puanınızı etkilemezler, bu yüzden onlar için endişelenmenize gerek yoktur. Örneğin, "There's some ducks in the pond" ("There are some ducks" yerine) demek gibi – ana dili İngilizce olan konuşmacılarda her zaman böyle hatalar yaparlar.

3. İpucu: Karmaşık cümleler kurmayı öğrenin

Aşağıdaki tabloya bir göz atın ve soldaki cümleler ile sağdaki cümleler arasındaki temel farkları düşünün.

Basit cümlelerKarmaşık cümleler
I don't like pickles.I don't like pickles, because they are sour.
Sally listens to music.Sally listens to music while she exercises.

Muhtemelen sağdaki cümlelerde fazladan bir kelime grubu olduğunu fark etmişsinizdir: "because they are sour" ve "while she exercises." Bu kelime gruplarına "bağımlı yan tümceler" denir, çünkü:

 • Bunlar yan tümcelerdir - öznesi ve fiili olan kelime grupları.
 • Bağımlıdırlar, yani kendi başlarına tam bir cümle değildirler.

Bağımlı tümcelerin diğer örnekleri şunları içerir: "Even though I liked the restaurant," "To improve my English," ve "If he wants to graduate." Bunların hiçbiri kendi başına tam cümle değildir.

Hepsinin, kendi başına tam bir cümle olabilecek bağımsız bir nesneye eklenmesi gerekir. Ve bir cümlenin hem bağımsız hem de bağımlı yan tümceleri varsa, bu "karmaşık bir tümcedir".

Karmaşık cümleBağımsız tümceBağlı tümce
Restoranı sevmeme rağmen kötü bir yorum yaptım.kötü yorum yaptımRestoranı sevmeme rağmen
İngilizcemi geliştirmek için her gün ders alıyorum.her gün ders alıyorumİngilizcemi geliştirmek için

Karmaşık cümlelerin nasıl kurulacağını bilmek, gramer aralığının anahtarıdır. IELTS puanlama kılavuzunda, "alt yapılar" ve "karmaşık yapılar" olarak bahsedildiğini göreceksiniz. Örneğin:

 • 4'lük bir bant puanında, "alt yapılar nadirdir."
 • 6 bant puanında, "nadiren anlama problemlerine neden olması kaydıyla karmaşık yapılarda sık sık hata yapabilirsiniz".

Bu nedenle, gramer kategorisinde 5-6 veya daha yüksek puan almak için bir dizi karmaşık cümleyi doğru bir şekilde oluşturabilmeniz gerekir.

Nedenini öğrenmek için,  "What's your favorite type of food?" sorusuna verilen aşağıdaki iki yanıt arasındaki farkı karşılaştırın.

Sam
I like fruits. I especially like mangos and kiwis. I also like watermelon. It's a great fruit to eat in summer.
(Meyveleri severim. Özellikle mango ve kivi severim. Bir de karpuzu severim. Yaz aylarında yemek için harika bir meyvedir.)
Meg
I like fruits, because they're sweet and they smell great. I especially like mangos and kiwis, but they can be expensive in my country, so I only buy them when they're on sale. I also like watermelon. It's a great fruit to eat in summer, since it's so juicy and refreshing.
(Meyveleri severim çünkü tatlılar ve harika kokuyorlar. Özellikle mango ve kivi severim ama benim ülkemde pahalı olabiliyorlar, bu yüzden sadece indirimdeyken alıyorum. Bir de karpuzu severim. Çok sulu ve ferahlatıcı olduğu için yaz aylarında yemek için harika bir meyvedir.)

Gördüğünüz gibi, Sam'in yanıtı yalnızca basit cümleler kullanırken, Meg'in yanıtı hem basit hem de karmaşık cümleler kullanıyor, bu da yanıtını daha ilginç ve doğal kılıyor.

Tüm bağımlı tümceler sayesinde, Meg’in yanıtında ayrıca daha fazla ayrıntı var. Ve yalnızca "because," "but," "so," ve "since" gibi en temel bağımlı yan tümce türlerini kullandığına dikkat edin. 

Daha geniş bir bağımlı tümce yelpazesi kullansaydı söyleyebileceği tüm olası şeyleri bir düşünün! En yaygın olanları aşağıdaki gramer derslerinde ele alınmaktadır:

Bonus ipucu: Bir IELTS sınav görevlisi tarafından tasarlanmış bir IELTS Konuşma kursuna katılın

Bonus bir ipucu olarak, aslında bir IELTS sınav görevlisi olan biri tarafından verilen bir kursa katılmanızı öneririz.

Engoo'da, IELTS öğretmenliği konusunda 15 yılı aşkın deneyime sahip sınav görevlisi olarak çalışmış bir eğitmenimiz tarafından hazırlanan kendi IELTS Konuşma kursumuz bile bulunmaktadır! Daha fazlasını öğrenmek için, kursa giriş makalesini okuyun veya kendiniz deneyin!

Bu kursu profesyonel bir İngilizce öğretmeni ile birlikte aldığınızdan emin olun. Birçok Engoo öğretmeni, öğretmenlik deneyimine sahiptir veya IELTS'i kendileri almıştır. Onları arama kutusuna “IELTS” yazarak bulabilirsiniz. Bol şanslar!