Engoo Blog Dil Tüyoları

İngilizce’de Tarih Nasıl Doğru Söylenir?

İngilizce’de Tarih Nasıl Doğru Söylenir?

Bugün size İngilizce tarihi söyleme hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız. Bu yazımızda şunların nasıl yapılacağına yer vereceğiz:

İngilizcede Ayın Günü Nasıl Söylenir?

Birileri, "What's today's date?" diye sorduğunda, genellikle sadece ayın hangi günü olduğunu bilmek isterler.

Aslında, insanların tarihi tek başına söylemesi yaygın bir durumdur.

 • This assignment will be due on the 12th.
  Bu ödev 12'sinde teslim edilecek.
 • We're meeting up on the 26th if you want to join!
  Katılmak istersen 26'sında buluşuyoruz!

Yukarıdaki cümlelerin "2" veya "12" değil, "the 2nd" (ikinci) ve "the 12th" (on ikinci) dediğine dikkat edin. Bunun nedeni, İngilizcede tarihlerin "sıralama sayıları" kullanılarak söylenmesidir.

Sıra sayıları, bir şeylerin sırasını söylemek için kullanılır. Örneğin, bir yarışı en erken bitiren üç kişi "first place", "second place" ve "third place" şeklinde söylenir – "one place", "two place" ve "three place" şeklinde değil. Benzer şekilde, bir ayın başladığı üç gün, ayın "first", "second" ve "third" günüdür.

Bu yüzden İngilizce'de tarihi söylemenin en önemli kısmı 31'e kadar olan sıra sayılarını hatırlamaktır. Bu kulağa zor gelebilir, ancak sıra sayıları için en yaygın son ekin "-th" olduğunu unutmayın. Yani sadece yedi istisnayı hatırlamanız gerekiyor:

 • 1st: first
 • 2nd: second
 • 3rd: third
 • 21st: twenty-first
 • 22nd: twenty-second
 • 23rd: twenty-third
 • 31st: thirty-first

İngilizce konuşanların genellikle tarihleri ​​son ekleri öğrenenlere olmadan yazdıklarını unutmayın. Örneğin, haber makalelerinde bu standarttır ve bunu yeni öğrenenlere yönelik hazırladığımız kendi haber makalelerimizde de uyguluyoruz:

Ancak tarihleri sesli okurken, eki olsa da olmasa da mu sıra numarasını mutlaka söyleyin. Örneğin, yukarıdaki yazıdaki "November 9", "November ninth" olarak okunmalıdır.

İngilizcede Haftanın Günleri Nasıl Söylenir?

İşte İngilizce olarak haftanın tüm günleri ve genel kısaltmalar. Telaffuzlarını duymak için linklere tıklayın.

Mon
Tue, Tues
Wed
Thu, Thur, Thurs
Fri
Sat
Sun

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

İnsanlar genellikle haftanın günlerini "next" veya "last" gibi kelimelerle birlikte kullanır.

Türkçe’de belirli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlarken, İngilizcede gün isimleri büyük harfle başlar.

 • Are you free for coffee next Monday?
  Önümüzdeki pazartesi kahve için boş musun?
 • I was busy last Wednesday, so I couldn't come.
  Geçen çarşamba meşguldüm, bu yüzden gelemedim.
 • I have a doctor's appointment this coming Friday.
 • Bu cuma doktor randevum var.
 • This assignment is due two Thursdays from now.
  Bu görev şu andan itibaren iki Perşembe sonraya kadar.

Haftanın günü bazen tarihin yanında belirtilir.

 • Are you free on Tuesday the 11th?
  Ayın 11’inde Salı günü boş musun?
 • Friday the 13th is considered an unlucky day.
  13. Cuma uğursuz bir gün olarak kabul edilir.

Haftanın gününün tarihten önce geldiğine dikkat edin. Unutmayın, "Friday the 13th" (13. cuma), "Friday, the 13th day of the month" (ayın 13. günü olan cuma) anlamına gelir. İlk olarak tarihi söylerseniz (örneğin, "the 13th Friday"), 13 cumanın sonuncusundan bahsediyor gibi olursunuz!

İngilizce konuşanlar da genellikle haftanın günlerini çoğul hallerinde söylerler. Bu, "her hafta o gün" anlamına gelir.

 • I go jogging on Tuesdays and Thursdays.
  Salıları ve Perşembeleri koşuya giderim.
 • He gets off work early on Fridays.
  Cumaları işten erken çıkıyor.

İngilizcede Aylar Nasıl Söylenir?

Burada yaygın kısaltmalar ile birlikte yılın ayları verilmiştir. Telaffuzlarını duymak için bağlantılara tıklayın.

Jan
Feb
Mar
Apr

Jun
Jul
Aug
Sep, Sept
Oct
Nov
Dec

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

Aylar genellikle "early", "mid-", "late" veya "sometime" gibi ifadelerle birlikte anılır.

 • We don't know exactly when Shakespeare was born, but we know his birthday is in late April.
  Shakespeare'in tam olarak ne zaman doğduğunu bilmiyoruz ama doğum gününün Nisan ayı sonlarında olduğunu biliyoruz.
 • Apple's new phone will be released sometime in November.
  Apple'ın yeni telefonu Kasım ayında bir gün piyasaya çıkacak.
 • Japan's cherry blossom season usually starts mid-March.
  Japonya'nın kiraz çiçeği mevsimi genellikle Mart ayının ortalarında başlar.

Konuşma dilinde, ayın günüyle birlikte bir aya atıfta bulunmanın iki yolu vardır.

Ay + Gün

 • Halloween is October 31st.
  Cadılar Bayramı 31 Ekim’dir.
 • July 4th is a holiday in the US.
  4 Temmuz ABD'de tatildir.

the + Gün + of + Ay

 • Halloween is the 31st of October.
  Cadılar Bayramı Ekim’in 31’indedir.
 • The 4th of July is a holiday in the US.
 • Temmuz’un 4’ü ABD'de tatildir.

Ayrıca tarih yazmanın iki standart yolu vardır: Amerikan usulü ve İngiliz usulü.

Amerikan usulü

 • Are you free on December 7th?
  7 Aralık'ta boş musun?
 • Are you free on 12/7?
  12/7'de boş musun? (Önce ay belirtilir)

İngiliz usulü

 • Are you free on 7th December?
  7 Aralık'ta boş musun?
 • Are you free on 7/12?
  7/12'de boş musun? (Önce gün belirtilir)

Gördüğünüz gibi tarihi sadece rakamlarla yazmak çok fazla kafa karışıklığına neden olabilir. "7/12", Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın çoğunda "7 Aralık" anlamına gelir, ancak ABD'de ve Doğu Asya'nın çoğunda "12 Temmuz" anlamına gelir. Bu nedenle, dünyanın her yerinden insanlara yazıyorsanız, en güvenlisi ayın adını yazmaktır.

Ayrıca İngiliz usulünde tarihin yazıldığı gibi okunmadığını da unutmayın. "7th December", "seventh December" olarak telaffuz edilmez. "the seventh of December" olarak okunur. "Are you free on seventh December?" derseniz, doğal durmayacaktır.

Son olarak; tarihi, sıra sayıları yerine düz sayılar kullanarak yazmak giderek daha yaygın hale geliyor. Bu yüzden "7 December" veya "December 7" yazanları görürseniz şaşırmayın. Yine de bunları "December seventh" veya "the seventh of December" olarak telaffuz edecekler.

İngilizcede Yıllar Nasıl Söylenir?

İngilizce'de yıl her zaman tarihin sonunda gelir.

 • The final exam was held on Tuesday, December 17th, 2019.
 • The final exam was held on Tuesday, 17 December, 2019.

Ama "2019" yılını nasıl telaffuz ederiz? 2000'den sonrayı okumanın iki yolu vardır. İlk yol, onu başka herhangi bir sayıyı okuduğunuz gibi okumaktır: "two thousand (and) nineteen." İkinci yol, onu iki ayrı sayı olarak okumaktır: "twenty nineteen."

 • Krishna graduated in 2020. ["twenty twenty" veya "two thousand (and) twenty"]
 • The 2012 Olympics were held in London. ["twenty twelve" veya "two thousand (and) twelve"]

2000'den önceki yıllar sadece iki ayrı sayı olarak okunur.

 • An important battle in English history happened in 1066. ["ten sixty-six"]
 • My grandfather died in 1962. ["nineteen sixty-two"]

İki veya üç sıfır içeren 2000 veya 1200 gibi yıllar da diğer sayılar gibi okunmalıdır. Rastgele bir sayıdan değil de bir yıldan bahsettiklerini açıklığa kavuşturmak için, İngilizce konuşanlar genellikle "the year" ifadesini kullanırlar.

 • Henry I became King of England in the year 1100. ["eleven hundred"]
 • Our son was born in 2000. ["two thousand"]
 • In the year 3000, we may all be living on Mars. ["three thousand"]

Bazı yılların üçüncü hanesinde sıfır bulunur: ör. 2008, 1903, 1302. Sıfır "oh" olarak okunur.

 • A huge economic crisis started in 2008. ["twenty oh-eight" or "two thousand (and) eight"]
 • The airplane was invented in 1903. ["nineteen oh-three"]

Ama ya bir şeyin gerçekleştiği yılı tam olarak bilmiyorsanız? Bu durumda, sadece yüzyıldan bahsedebilirsiniz.

 • Shakespeare was born in the middle of the 16th century.
 • Shakespeare was born in the mid 1500s. ["fifteen hundreds"]

Veya on yıldan bahsedebilirsiniz. (decade)

 • Shakespeare was born in the 1560s. ["fifteen sixties"]
 • A lot of internet companies were founded in the early 2000s. ["two thousands"]
 • This style of clothing was popular in the 1980s. ["nineteen eighties"]

1980'ler aynı zamanda “the eighties” (seksenler) olarak da adlandırılabilir. 20. yüzyıldaki diğer on yıllar genellikle bu şekilde anılır.

 • Elvis Presley was a famous singer in the fifties. [=1950s]
 • My grandparents met in the seventies. [=1970s]

Edatlar

Son olarak, zamandan bahsederken edatların sıklıkla kullanıldığını unutmayın. "In", bir ay, yıl, on yıl (decade) veya yüzyıl (century) gibi çeşitli zamanlar için kullanılır.

 • Spring starts in March.
  Bahar Martta başlar.
 • The Berlin wall fell in the year 1989.
  Berlin duvarı 1989 yılında yıkıldı.

"On", tarihler ve haftanın günleri gibi zaman içindeki noktalarla kullanılır.

 • This article was published on the 10th.
  Bu makale 10'unda yayınlandı.
 • Where were you on Wednesday?
  Çarşamba günü neredeydin?

English speakers often omit "on" when they mention a date along with the day of the week and/or month. After all, when you add all that extra information, it's clear that you're referring to a point in time!

İngilizce konuşanlar genellikle haftanın ve/veya ayın günüyle birlikte bir tarihten bahsettiklerinde "on" ifadesini atlarlar. Sonuçta, tüm bu ekstra bilgileri eklediğinizde, zamanın bir noktasından bahsettiğiniz açıktır!

 • Are you free (on) Tuesday the 11th?
  Salı (günü) 11'inde boş musun?
 • The article was published (on) November 10th.
  Makale 10 Kasım (gününde) yayınlandı.
 • Harry Potter was born (on) 31 July 1980.
  Harry Potter, 31 Temmuz 1980 (gününde) doğdu.

Daha özgün bir İngilizce öğrenmek ister misiniz? Öyleyse, Engoo'da bire bir İngilizce dersleri almayı deneyin. Profesyonel eğitmenlerimiz ve ücretsiz öğrenme planlarımız yüz binlerce insanın İngilizce öğrenme hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu ve size de yardımcı olabileceğimizden eminiz. Buradan bizim hakkımızda daha fazla bilgi edinebilirsiniz!