Engoo Blog Dil Tüyoları

Çevre Hakkında 7 İngilizce İfade

Çevre Hakkında 7 İngilizce İfade

Bugünün Dünya Günü olduğunu biliyor muydunuz? Kutlamak için gezegenimizi korumak üzere kullanabileceğiniz bu yedi İngilizce ifadeyi öğrenin!

1. The Environment (n.)

A plastic fork stuck in coral under the sea

"The environment", bizi çevreleyen her şeyi ifade eder. Bu, bitkiler ve hayvanlar gibi canlıları, soluduğumuz havayı, bastığımız zemini ve yakındaki su kütlelerini içerir. Bu "nature" kelimesine benzer ama genellikle onu biz insanların onun üzerindeki etkisinden bahsetmek için kullanırız. Kendiniz görmek için bu haber makalelerine göz atın!

The best way to reduce the damage humans are causing to the environment is to stop eating meat and dairy.

(İnsanların çevreye verdiği zararı azaltmanın en iyi yolu, et ve süt ürünleri yemeyi bırakmaktır.)

"Want to Protect the Environment? Stop Eating Meat and Dairy"

Swedish student Greta Thunberg stopped flying in 2015 because of its effect on the environment.

(İsveçli öğrenci Greta Thunberg, çevreye olan etkisi nedeniyle 2015 yılında uçmayı bıraktı.)

"How Air Travel Affects the Environment"

"Çevre" kelimesinin farklı biçimlerini kullanan birçok ifade vardır. İşte en faydalı olanlardan bazıları.

 • "Environmental issues" çevreye zarar veren sorunlardır (örneğin pollution).
 • "Environmental impact", çevre üzerinde yaptığımız etkidir. Mümkün olduğunda çevresel etkimizi azaltmaya çalışmalıyız.
 • "Environmentally friendly" (çevre dostu), çevreye zarar vermeyen ürünleri ve eylemleri tanımlamak için kullandığımız bir ifadedir. Örneğin, plastik poşetler çevre dostu değilken bisiklet çevre dostudur. İnsanlar ayrıca kısaca "eco-friendly" derler.
 • "environmentally-conscious" (çevre bilincine sahip) biri, karar verirken çevreye saygı duymaya çalışır. Çevre dostu ürünler satın alır, enerji ve sudan tasarruf eder ve işe arabayla gitmek yerine toplu taşıma kullanır.

2. Climate Change (n.)

"Climate" (İklim) bir yerin hava durumu kalıplarını ifade eder. Örneğin, Kanada'nın "soğuk bir iklimi" (cold climate) vardır; genellikle soğuktur ve kışları yazlardan daha uzun sürer.

"Climate change", tüm dünyadaki hava düzenlerindeki değişiklikleri ifade eder. İnsanlar bu tabiri kullandıklarında, genellikle küresel ısınmadan bahsederler. İşte haberlerden bazı örnekler.

Planting trees is the cheapest way to fight climate change.

(İklim değişikliğiyle mücadelenin en ucuz yolu ağaç dikmektir.)

"Best Way to Fight Climate Change? Plant a Trillion Trees"

Over the last 25 years, sea levels have been rising quickly because of climate change.

(Son 25 yılda, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyeleri hızla yükseliyor.)

"Half of World's Beaches in Danger from Climate Change"

3. Green (adj.)

tall buildings with lots of plants on the balcony of every floor

Doğanın çoğu yeşil olduğu için, "yeşil" kelimesi bir şeyi "çevre dostu" olarak adlandırmanın başka bir yolu haline geliyor.

 • "Green energy" çevreye zarar vermeyen doğal enerji kaynakları olan rüzgar ve güneş enerjisini içerir.
 • "Green" bir bina, mümkün olduğunca çevre dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.
 • "Green parties" çevreyi korumak isteyen siyasi partilerdir.

Ayrıca çevreye duyarlı olmak anlamına gelen "go green" ifadesi bulunur. Örneğin, plastiğin tehlikeleri üzerine bir belgesel izledikten sonra, "go green" diyebilir ve plastikten yapılmış herhangi bir şeyi kullanmayı bırakmaya karar verebilirsiniz.

"Green" kullanmanın daha fazla yolu için bu haber makalelerine göz atın.

A number of green initiatives have already been undertaken in Milan in recent years. 

(Son yıllarda Milano'da bir dizi yeşil girişim gerçekleştirilmiştir.)

"Milan's Ambitious Plan to Be Cleaner, Greener"

Google has added other ways to help people make greener travel choices.

(Google, insanların daha yeşilci seyahat seçimleri yapmasına yardımcı olacak başka yollar ekledi.)

"Google Says New Search Tool Helps You Fly 'Greener'"

4. Greenhouse Gas (n.)

tall smokestacks releasing lots of gases into the air

"Greenhouse" (Sera), bitki yetiştirmek için kullanılan cam bir yapıdır. Cam, güneş ışığının seraya girmesine izin verir ancak ısıyı içeride tutar, böylece bitkiler sıcak bir ortamda büyüyebilir.

Sera gazları, sera gibi çalışan gazlardır, ancak iyi bir şey değildir! Atmosferdeki ısıyı hapsederler ve küresel ısınmanın önemli bir nedenidirler.

When food breaks down, it emits methane, a greenhouse gas that is one of the major causes of global warming.

(Yiyecekler bozulduğunda, küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri olan bir sera gazı olan metan yayar.)

"California to Ban Food Waste in Landfills"

A 2021 study found that non-vegetarian diets produce 59% more greenhouse gases than vegetarian diets in the UK.

(2021'de yapılan bir araştırma, vejeteryan olmayan diyetlerin Birleşik Krallık'taki vejetaryen diyetlerden %59 daha fazla sera gazı ürettiğini buldu.)

"Burger King Starts Selling Vegan Nuggets in the UK"

"Sera gazı" genellikle "sera gazı emisyonları" ifadesinde kullanılır. Bu, sera gazlarının atmosfere üretilmesi ve salınması anlamına gelir.

Transportation is the leading cause of greenhouse gas emissions in the United States.

(Ulaşım, ABD'de sera gazı emisyonlarının önde gelen nedenidir.)

"Fuel Companies to Pay for Emissions in Some US States"

Africa's 54 countries are responsible for less than 4% of global greenhouse gas emissions.

(Afrika'nın 54 ülkesi, küresel sera gazı emisyonlarının %4'ünün daha azından sorumlu.)

"Africa's Rare Glaciers May Soon Disappear"

5. Carbon (n.)

"Karbon", en yaygın sera gazlarından biri olan "karbon dioksit"in kısaltması olarak kullanılır. Genellikle karbon emisyonları bağlamında kullanılan "karbon" ifadesini görürsünüz.

The band plans to reduce the tour's carbon emissions by 50% compared to its 2016-17 world tour.

(Grup, 2016-17 dünya turuna kıyasla turun karbon emisyonlarını %50 azaltmayı planlıyor.)

"Coldplay Announces Environmentally Friendly World Tour"

Karbon emisyonları hakkında konuşmanın bir başka yolu da "carbon footprint" (karbon ayak izi) ifadesini kullanmaktır. Karbon ayak izimiz, eylemlerimiz sonucunda yayılan karbon miktarıdır. Yerde bıraktığımız bir ayak izi gibi, karbon ayak izimiz de eylemlerimizin çevre üzerindeki etkisinin bir ölçüsüdür.

Meat has a much larger carbon footprint than vegetables, partly because it also includes the carbon footprint of the food used to feed the animals.

(Et, kısmen hayvanları beslemek için kullanılan gıdaların karbon ayak izini de içerdiğinden, sebzelerden çok daha büyük bir karbon ayak izine sahiptir.)

"The App that Helps you Reduce Your Carbon Footprint"

"Karbon nötr" olan bir ülke, şehir, şirket veya yaşam tarzı sıfır karbon ayak izine sahiptir. Ya karbondioksit üretmez ya da ağaç dikmek gibi şeyler yaparak karbon emisyonlarını dengeler.

Microsoft plans to make 825,000 carbon-neutral Xbox consoles, meaning that the way they are made will not increase how much carbon dioxide is in the air.

Microsoft, 825.000 karbon nötr Xbox konsolu yapmayı planlıyor, bu da yapım biçimlerinin havadaki karbondioksit miktarını artırmayacağı anlamına geliyor.

"Video Game Companies Promise to Fight Climate Change"

6. Sustainable (adj.)

Sürdürülebilirlik, doğal kaynakları çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde kullanmaktır. Örneğin, çok fazla balık yakalarsak, üremeleri için yeterli balık kalmaz ve yakın zaman içinde balıkların nesli tükenir! Bunu önlemek için "sürdürülebilir" bir şekilde balık tutmalıyız: popülasyonlarının sabit kalması için okyanuslarımızda ve nehirlerimizde yeterince balık bırakmalıyız.

Daha genel olarak, "sürdürülebilir" terimini çevre dostu yaşama ve bir şeyler yapma yöntemlerini tanımlamak için kullanırız.

 • Sürdürülebilir tarım, zararlı kimyasallar kullanmak yerine organik olarak yetiştirmeyi içerir.
 • Sürdürülebilir giysiler çevreyi kirletmeyen malzemelerden yapılır.
 • Sürdürülebilir bir yaşam tarzı, günlük yaşamınızda yiyecek, su ve enerji gibi kaynakları boşa harcamamayı içerir.

Uçakları daha çevre dostu hale getirirsek, hava yolculuğu da sürdürülebilir olabilir.

Boom ... says it's the first company to design its planes to be sustainable from the start. It says that the XB-1 is 100% carbon neutral, and that the Overture will be able to use sustainable ... fuel, which is made from waste products and creates less pollution.

"Boom" … uçaklarını baştan itibaren sürdürülebilir olacak şekilde tasarlayan ilk şirket olduğunu söylüyor. XB-1'in %100 karbon nötr olduğunu ve Overture'ın, atık ürünlerden yapılan ve daha az kirlilik yaratan sürdürülebilir yakıt kullanabileceğini söylüyor.

"New Commercial Supersonic Jet to Get Test Flight in 2021"

7. Single-Use (adj.)

single use plastic and paper bottles, cups, and boxes

"Single-use" eşyalar, atılmadan önce yalnızca bir kez kullanılabilen eşyalardır. Kağıt, kumaş gibi birçok malzemeden ve hatta bambu gibi çevre dostu malzemelerden yapılabilirler.

Ancak, çoğu tek kullanımlık ürün plastikten yapılmıştır: ör. plastik su şişeleri, plastik çatal bıçak takımı, plastik poşetler, plastik pipetler vb. Artık birçok ülke tek kullanımlık plastikleri yasaklıyor, bu yüzden haberlerde bu terimle çok sık karşılaşacaksınız.

New Zealand has announced that it will ban many single-use plastics by 2025. The ban includes items such as plastic plates, straws, stirrers and even fruit labels.

(Yeni Zelanda, 2025 yılına kadar birçok tek kullanımlık plastiği yasaklayacağını duyurdu. Bu yasak, plastik tabaklar, pipetler, karıştırıcılar ve hatta meyve etiketleri gibi öğeleri içeriyor.)

"New Zealand to Ban Many Single-Use Plastics by 2025"

New York has passed a law making it illegal for hotels to give their guests single-use plastic toiletry bottles.

(New York, otellerin konuklarına tek kullanımlık plastik banyo şişeleri vermesini yasa dışı hale getiren bir yasa çıkardı.)

"New York to Ban Single-Use Toiletry Bottles from 2024"

Çevreye Destek Olurken İngilizcenizi Geliştirmek mi İstiyorsunuz?

Çevreye destek olurken İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, Engoo'da İngilizce dersleri alın!

 • Biz bir online ders platformuyuz, bu nedenle tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz evden öğreniyor ve öğretiyor, bu da çok düşük karbon ayakizimiz olduğu anlamına geliyor.
 • Çevreyle ilgili bir sürü dersimiz var. Ayrıca, tüm ders materyallerimiz online olduğundan, herhangi bir çıktı almak için kağıt harcamanıza gerek yok.

Engoo'ya buradan kaydolun!